บ้าน สำหรับ เช่า ใน ห้วยใหญ่

22 บ้าน สำหรับ เช่า ใน ห้วยใหญ่
ดูทั้งหมด
สำหรับ เช่า
เช่าแล้ว

CRE - H013840

บ้านสำหรับเช่าที่ห้วยใหญ่

บ้านพัทยา 5
3
2
206 ตร.ม.
107.6 ตร.ว.

เช่า: 55,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ เช่า
เช่าแล้ว

CRE - H013812

บ้านสำหรับเช่าที่ห้วยใหญ่

บ้านพัทยา 5
2
2
171 ตร.ม.
107.2 ตร.ว.

เช่า: 45,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ เช่า
เช่าแล้ว

CRE - H013810

บ้านสำหรับเช่าที่ห้วยใหญ่

บ้านพัทยา 5
3
2
206 ตร.ม.
133.5 ตร.ว.

เช่า: 55,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ เช่า

CRE - H013720

บ้านสำหรับเช่าที่ห้วยใหญ่

บ้านบาลีน่า 2
3
3
157.1 ตร.ว.

เช่า: 55,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ เช่า
เช่าแล้ว

CRE - H013649

บ้านสำหรับเช่าที่ห้วยใหญ่

บ้านพัทยา 5
3
4
200 ตร.ม.
150 ตร.ว.

เช่า: 50,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ เช่า
เช่าแล้ว

CRE - H013612

บ้านสำหรับเช่าที่ห้วยใหญ่

บ้านพัทยา 5
3
2
206 ตร.ม.
107 ตร.ว.

เช่า: 40,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ เช่า

CRE - H013384

บ้านสำหรับเช่าที่ห้วยใหญ่

บ้านพัทยา 5
3
2
105 ตร.ว.

เช่า: 60,000 บาท

Loading