อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน ประเทศไทย

31 อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน ประเทศไทย
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM013806

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขาย

23
23
67 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 18,000,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM013654

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขายที่นาเกลือ

17
20
2 ไร่ และ 162 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 65,000,000 บาท

Loading