อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน บางเสร่

1 อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน บางเสร่
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM013419

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขายที่บางเสร่

21
14
4 ไร่ และ 190 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 49,000,000 บาท

Loading