อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน พระตำหนัก

6 อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน พระตำหนัก
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM010393

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขายที่พระตำหนัก

35
34
2340 ตร.ม.
150 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 33,800,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM011101

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขายที่พระตำหนัก

28
39
1 ไร่ และ 17.5 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 70,000,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM010475

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขายที่พระตำหนัก

ไลฟ์บีช เรสซิเดนซ์
14
23
204 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 72,900,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM012319

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขายที่พระตำหนัก

8384 ตร.ม.
1 ไร่ และ 95.3 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 360,000,000 บาท

Loading