อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน พัทยาใต้

5 อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สำหรับ ขาย ใน พัทยาใต้
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM013344

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขายที่พัทยาใต้

2
6
900 ตร.ม.
104 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 100,000,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM012686

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขายที่พัทยาใต้

28
31
3000 ตร.ม.
105 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 76,900,000 บาท

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - CM001198

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับขายที่พัทยาใต้

1 ไร่ และ 2 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 60,000,000 บาท

Loading