ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน บ้านอำเภอ

9 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน บ้านอำเภอ
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013770

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

167 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,800,000 บาท

10,778.44 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013775

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

124.5 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,867,500 บาท

15,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013776

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

168.4 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,526,000 บาท

15,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L011922

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

ฟีนิกซ์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ
1 ไร่ และ 26 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 7,900,000 บาท

18,544.60 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013926

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

ฟีนิกซ์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ
2 ไร่
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 18,950,000 บาท

23,687.50 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L011977

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

ฟีนิกซ์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ
3 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 22,000,000 บาท

18,333.33 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013020

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

7 ไร่ และ 130 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 23,500,000 บาท

8,020.48 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L012514

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

16 ไร่ และ 221 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 91,025,000 บาท

13,747.92 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013692

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

14 ไร่ และ 134 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,290,150,000 บาท

225,000.00 บาทต่อตร.ว.

Loading