ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน บางเสร่

5 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน บางเสร่
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013483

ที่ดินสำหรับขายที่บางเสร่

1 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,750,000 บาท

14,375.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013481

ที่ดินสำหรับขายที่บางเสร่

10 ไร่ และ 68 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 55,000,000 บาท

13,520.16 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L012135

ที่ดินสำหรับขายที่บางเสร่

27 ไร่ และ 21 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 162,315,000 บาท

15,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L011140

ที่ดินสำหรับขายที่บางเสร่

1 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,500,000 บาท

13,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L010115

ที่ดินสำหรับขายที่บางเสร่

4 ไร่ และ 134 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 160,000,000 บาท

92,272.20 บาทต่อตร.ว.

Loading