ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน พัทยาตะวันออก

7 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน พัทยาตะวันออก
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
รายการเอ็กซ์คลูซีฟ

CRE - L013757

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

3 ไร่ และ 129 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 9,500,000 บาท

7,148.23 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
รายการเอ็กซ์คลูซีฟ

CRE - L013754

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

1 ไร่ และ 227 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 4,750,000 บาท

7,575.76 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
รายการเอ็กซ์คลูซีฟ

CRE - L013753

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

248 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,175,000 บาท

8,770.16 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013557

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

ลิตเติ้ล ฮิลล์
134 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,750,000 บาท

20,522.39 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L012570

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

3 ไร่ และ 143.3 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 26,860,000 บาท

19,995.53 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L012569

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

1 ไร่ และ 81 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,990,000 บาท

12,453.22 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L012324

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

9 ไร่ และ 183 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 35,000,000 บาท

9,251.92 บาทต่อตร.ว.

Loading