ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน ห้วยใหญ่

12 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน ห้วยใหญ่
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013886

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

10 ไร่ และ 46 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 20,000,000 บาท

4,943.15 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013758

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

5 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 42,000,000 บาท

21,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013610

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

180 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,850,000 บาท

15,833.33 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013583

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

11 ไร่ และ 358 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 53,527,500 บาท

11,250.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013569

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

18 ไร่ และ 273.8 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 140,000,000 บาท

18,732.10 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013494

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

1 ไร่ และ 394 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 7,900,000 บาท

9,949.62 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013249

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

9 ไร่ และ 320 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 60,000,000 บาท

15,306.12 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
จัดไฟแนนซ์ได้

CRE - L013051

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

6 ไร่ และ 189 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 17,500,000 บาท

6,759.37 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013002

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

317 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,700,000 บาท

17,981.07 บาทต่อตร.ว.

Loading