ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน มาบประชัน/โป่ง

19 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน มาบประชัน/โป่ง
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
อยู่ระหว่างการขาย

CRE - L012889

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

100 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,650,000 บาท

16,500.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013962

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

105.6 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,900,000 บาท

27,462.12 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014050

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

เลคไซด์ คอร์ท 1
196 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,500,000 บาท

17,857.14 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L011957

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

วิสเพอริง ปาล์ม
200 ตร.ว.

ขาย: 4,950,000 บาท

24,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013999

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

1 ไร่ และ 165.5 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 5,800,000 บาท

10,256.41 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013392

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

175 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 10,500,000 บาท

60,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014047

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

2 ไร่ และ 316 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 15,345,000 บาท

13,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014046

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

3 ไร่ และ 170 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 18,837,500 บาท

13,750.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013979

ที่ดินสำหรับขายที่มาบประชัน/โป่ง

6 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 22,200,000 บาท

9,250.00 บาทต่อตร.ว.

Loading