ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน หนองปลาไหล

10 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน หนองปลาไหล
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
ขายแล้ว

CRE - L013474

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

174 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,000,000 บาท

5,747.13 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013946

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

200 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,800,000 บาท

14,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013963

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

272.5 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,200,000 บาท

11,743.12 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013945

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

237 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 3,318,000 บาท

14,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013947

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

300 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 4,200,000 บาท

14,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013210

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

7 ไร่ และ 137 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 23,496,000 บาท

8,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014015

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

11 ไร่ และ 103.1 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 31,521,700 บาท

7,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014002

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

11 ไร่ และ 40 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 36,300,000 บาท

8,175.68 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013948

ที่ดินสำหรับขายที่หนองปลาไหล

13 ไร่ และ 91.61 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 55,561,905 บาท

10,500.00 บาทต่อตร.ว.

Loading