ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน วงศ์อมาตย์

2 ที่ดิน สำหรับ ขาย ใน วงศ์อมาตย์
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013619

ที่ดินสำหรับขายที่วงศ์อมาตย์

136 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 18,000,000 บาท

132,352.94 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L014030

ที่ดินสำหรับขายที่วงศ์อมาตย์

220.8 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 28,000,000 บาท

126,811.59 บาทต่อตร.ว.

Loading