ที่ดินสำหรับขายและเช่าในทุกพื้นที่

67 ที่ดินสำหรับขายและเช่าในทุกพื้นที่
ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013776

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

168.4 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 2,526,000 บาท

15,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013775

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

124.5 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,867,500 บาท

15,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013770

ที่ดินสำหรับขายที่บ้านอำเภอ

167 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,700,000 บาท

10,179.64 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013758

ที่ดินสำหรับขายที่ห้วยใหญ่

5 ไร่
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 42,000,000 บาท

21,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
รายการเอ็กซ์คลูซีฟ

CRE - L013757

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

3 ไร่ และ 129 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 9,500,000 บาท

7,148.23 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
รายการเอ็กซ์คลูซีฟ

CRE - L013754

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

1 ไร่ และ 227 ตร.ว.
บริษัทเป็นเจ้าของ

ขาย: 4,500,000 บาท

7,177.03 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย
รายการเอ็กซ์คลูซีฟ

CRE - L013753

ที่ดินสำหรับขายที่พัทยาตะวันออก

248 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 1,990,000 บาท

8,024.19 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013731

ที่ดินสำหรับขายที่กรุงเทพฯ - เสนานิคม

3 ไร่ และ 258.5 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 123,972,500 บาท

85,000.00 บาทต่อตร.ว.

ดูทั้งหมด
สำหรับ ขาย

CRE - L013730

ที่ดินสำหรับขายที่กรุงเทพฯ - เสนานิคม

2 ไร่ และ 121.7 ตร.ว.
คนไทยเป็นเจ้าของ

ขาย: 78,344,500 บาท

85,000.00 บาทต่อตร.ว.

Loading